Dataset

Puntelementen Erfgoedlijnen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 12/07/2022 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Agriculture
  • Spatial planning
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Basis voor beleidsontwikkeling voor de Erfgoedlijnen in Zuid-Holland.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3ACHS_ERFGOEDLIJN_PUNTELEMENTEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

CHS_ERFGOEDLIJN_PUNTELEMENTEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

CHS_ERFGOEDLIJN_PUNTELEMENTEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

CHS_ERFGOEDLIJN_PUNTELEMENTEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type
name Rijksnr numeric
name GemCode numeric
name Gemeentena nvarchar
name Plaatsnaam nvarchar
name Straat nvarchar
name Huisnr numeric
name Toev nvarchar
name Locatie nvarchar
name Naam nvarchar
name Notitie nvarchar
name EGL_LGZ nvarchar
name EGL_TV nvarchar
name EGL_AW nvarchar
name EGL_OHW nvarchar
name EGL_WD nvarchar
name EGL_GO nvarchar
name EGL_dL nvarchar
name ComplexNr int
name KENMERK nvarchar

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Erfgoedlijn punten globaal, Erfgoedlijn punten details

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Raap/MapServer

accessPoint