Dataset

Zonnewijzer - Restruimtes

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 08/23/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
  • Nature and environment
  • Spatial planning
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Voorkeurslocaties - Restruimtes langs infra. Gegevens worden gebruikt voor de Zonnewijzeratlas, voor het inschatting van het aantal panelen dat geplaatst kan worden op daken en eventuele andere lokaties. Tevens voor de inschatting van de verwachte opbrengst in energie.

Landing page: http://pzh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3b6236d6aa6349699a9165b0d64b6299

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=energie%3AZW_RESTRUIMTES&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ZW_RESTRUIMTES

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

ZW_RESTRUIMTES

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

ZW_RESTRUIMTES feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Aantal_panelen int type Potentieel aantal te plaatsen zonnepanelen
name Vermogen_Wp int type Potentieel vermogen (Wp)
name Opbrengst_kWh_jaar int type Potentiele opbrengst (kWh/jaar)

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Voorkeurslocaties - Restruimtes langs infra

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Energie/Energie_zonnewijzer/MapServer

accessPoint