Dataset

Bedrijvenregister milieucategorie maximaal

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 08/03/2023 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Economy
Publicity level Restricted
Download metadata (XML/RDF)

Description

Lijst van actuele vestigingen in de provincie Zuid-Holland met daaraan toegevoegd de maximale milieucategorieën.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=economie%3ABEDRIJVENREGISTER_SBI_MILIEUCATEGORIEEN_CAT_MAX&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BEDRIJVENREGISTER_SBI_MILIEUCATEGORIEEN_CAT_MAX

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

BEDRIJVENREGISTER_SBI_MILIEUCATEGORIEEN_CAT_MAX

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

BEDRIJVENREGISTER_SBI_MILIEUCATEGORIEEN feature catalogus

JSON Onbekende licentie
name type description
name SBI_CD int type SBI code
name SBI_OMS nvarchar type SBI omschrijving
name SECTOR nvarchar type Sector
name AFSTAND_MIN int type Afstand minimale milieucategorie
name AFSTAND_MAX int type Afstand maximale milieucategorie
name CAT_MIN nvarchar type Minimale milieucategorie
name CAT_MAX nvarchar type Maximale milieucategorie
name STRAAT nvarchar type Straat
name HUISNR int type Huisnummer
name HUISLETTER nvarchar type Huisletter
name TOEV nvarchar type Toevoeging
name POSTCODE nvarchar type Postcode
name PLAATS nvarchar type Plaatsnaam
name HOOFDGROEP nvarchar type SBI hoofdgroep
name AFDELING nvarchar type SBI afdeling
name GROEP nvarchar type SBI groep

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Bedrijvenregister SBI milieucategorie 1.0 - Max, Bedrijvenregister SBI milieucategorie 2.0 - Max, Bedrijvenregister SBI milieucategorie 3.0 - Max, Bedrijvenregister SBI milieucategorie 3.1 - Max, Bedrijvenregister SBI milieucategorie 3.2 - Max, Bedrijvenregister SBI milieucategorie 4.1 - Max, Bedrijvenregister SBI milieucategorie 4.2 - Max, Bedrijvenregister SBI milieucategorie 6.0 - Max, Bedrijvenregister SBI milieucategorieen - Max

HTML Onbekende licentie
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Economie/Economie/MapServer

accessPoint