Dataset

Fietstellingen MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) september 2016 tot september 2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 11/08/2022 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Dit bestand bevat de (brom)fietstellingen van het Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), uitgevoerd van september 2016 tot september 2017. In dit bestand is het gemiddelde opgenomen per etmaal en het gemiddelde van de maand september 2016 ter vergelijking voor andere (brom)fietstellingen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3ADBI_FIETS_TELLINGEN_MRDH_201617&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

DBI_FIETS_TELLINGEN_MRDH_201617

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

DBI_FIETS_TELLINGEN_MRDH_201617

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

DBI_FIETS_TELLINGEN_MRDH_201617

JSON Publiek domein
name type description
name Meetpunt nvarchar type Meetpunt
name Straat nvarchar type Straat
name Plaats nvarchar type Plaats
name Wegvak nvarchar type Wegvak
name Lat_long nvarchar type X, Y-coordinaten
name Lat_long_X numeric type X-coordinaat
name Lat_long_Y numeric type Y-coordinaat
name etmaal__sept_2016_ int type Gemiddeld aantal fietsers - etmaal september 2016
name etmaal__gemiddelde_ int type Gemiddeld aantal fietsers - etmaal 2016/2017
name Uitvoerder nvarchar type Uitvoerder

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Fietstellingen MRDH 2016-17

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Verkeer/Verkeer_fietsgegevens/MapServer

accessPoint