Dataset

Restwarmte

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Potentiële hoge en lage temperatuur restwarmtebronnen in Zuid-Holland. Data wordt gebruikt in de warmte transitie atlas (WTA).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3AWTA_RESTWARMTE_ZH&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WTA_RESTWARMTE_ZH

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Restwarmte

WTA_RESTWARMTE_ZH

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Restwarmte

Data schemes

WTA_RESTWARMTE_ZH feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Naam nvarchar type Naam van bron die niet uit RVO warmteatlas komt
name Bron_ID nvarchar type Unieke code per bron, gebruikt in project Greenvis (GV17084)
name Restwarmte numeric type Restwarmtecapaciteit, in TJ (terajoule per jaar)
name Sector nvarchar type Sector
name Temperatuu nvarchar type Betreft het een HT of LT restwarmte
name Omschrijvi nvarchar type Extra info in vrije vorm
name Beschrijvi nvarchar type Extra info in vrije vorm
name Bedrijf nvarchar type Naam van de bron indien afkomstig uit RVO
name SBI_Code nvarchar type Standaard Bedrijfsindeling code
name SBI nvarchar type Standaard Bedrijfsindeling

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: WTA Restwarmte

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_wta/MapServer

accessPoint