Dataset

Biomassa - voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 2019

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart geeft een inzicht in de hoeveelheid 'voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal' in kton/jaar die als afvalstroom bij bedrijven vrijkomt in Zuid-Holland op gemeentelijk niveau. Deze diverse categorie bestaat uit allerlei verschillende organische stromen die volgens de bedrijven die deze stroom melden niet meer geschikt zijn voor consumptie of verwerking. Dit zijn bijvoorbeeld groente- en fruitrestanten, vruchtensappen, veevoerrestanten en afgekeurde levensmiddelen (die supermarkten niet meer mogen verkopen wegens het verstrijken van de houdbaarheidsdatum). Wanneer bedrijven reststromen produceren zijn deze bedrijven verplicht de kwaliteit en de kwantiteit te melden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). 'Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal' is een reststoom van de de voedingsmiddelen -en genotsmiddelenindustrie, ook wel een VGI reststroom genoemd.

Landing page: https://geoservices.zuid-holland.nl/Metadata/Docs/Biomassa/rapport.pdf%5EHerkomst%20en%20bewerkingen%20gegevens

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=energie%3ABIOMASSA_2019_VERWERKING_ONGESCHIKT_MATERIAAL&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BIOMASSA_2019_VERWERKING_ONGESCHIKT_MATERIAAL

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Biomassa - voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 2019

BIOMASSA_2019_VERWERKING_ONGESCHIKT_MATERIAAL

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Biomassa - voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal 2019

Data schemes

BIOMASSA_2019_VERWERKING_ONGESCHIKT_MATERIAAL feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Totaal_in_kg numeric type Totaal in kg
name Totaal_in_ton numeric type Totaal in ton
name Totaal_in_Kton numeric type Totaal in kiloton
name Gemeentenaam nvarchar type Gemeente

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Energie/Energie_biomassa/MapServer

accessPoint