Dataset

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Historische vaarwegen in Zuid-Holland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 05/03/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Historische vaarwegen zijn in beginsel natuurlijke waterlopen zoals rivieren tussen geulafzettingen, kreken in het kleilandschap en veenstroompjes in het veengebied. Het zijn oorspronkelijke natuurlopen, gegraven kanalen of omgeleide rivierlopen. Prioritaire historische vaarwegen zijn daarbij vaarwegen die eeuwenlang de hoofdverbinding tussen steden zijn geweest. Ze waren van belang als ov-netwerk, voor handel en als verdedigingsmiddel.

Landing page: http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3ACHS_HISTORISCHE_VAARWEGEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

CHS_HISTORISCHE_VAARWEGEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Historische vaarwegen in Zuid-Holland

CHS_HISTORISCHE_VAARWEGEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Historische vaarwegen in Zuid-Holland

Data schemes

CHS_HISTORISCHE_VAARWEGEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Naam nvarchar type Naam van historische vaarweg

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Historische vaarwegen

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Landschap/MapServer

accessPoint