Dataset

Vaarweg - Veiligheidszones

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 08/03/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
  • Spatial planning
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Vaarweggedeelten met een relatief hoog ongevalsrisico zijn aangewezen als veiligheidszones. Deze zones liggen bij bochten, kruispunten, zwaaiplaatsen, waterkerende constructies en hoogspanningsleidingen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AABS_VW_LB_VEILIGHEIDSZONES&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ABS_VW_LB_VEILIGHEIDSZONES

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

ABS_VW_LB_VEILIGHEIDSZONES

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

ABS_VW_LB_VEILIGHEIDSZONES feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name TRAJECT nvarchar type Vaarwegtraject
name TYPE nvarchar type Type zone
name OPMERKING nvarchar type Opmerking
name GlobalID uniqueidentifier type Global ID - unieke code

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Veiligheidszones

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Verkeer/Verkeer_vaarweg_beheer/MapServer

accessPoint