Dataset

Biomassa - afval van mest 2019

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In het kader van het vraagstuk over biomassa als reststromen en het waarderen hiervan, is vanuit de provincie Zuid-Holland een inventarisatie uitgevoerd naar de verschillende biomassa die beschikbaar is de provincie. Om hiermee uiteindelijk een duidelijk beeld te schetsen van de potentie en locatie van de hoeveelheid biomassa. Hiermee kunnen uiteindelijk meerdere mogelijkheden worden onderzocht om de hoeveelheid biomassa tot in zijn volste vorm te waarderen. Buiten het aanleveren van een inventarisatie is ook de locatie een belangrijk aspect voor de provincie en daarom zullen ook interactieve kaarten worden aangeleverd.

De hoeveelheid mest is veruit de grootste biomassa reststroom in Zuid-Holland. De hoeveelheden worden door het CBS bijgehouden en gepubliceerd. Deze gegevens worden per gemeenten weergeven. In de hoeveelheid mest wordt onderscheid gemaakt per type vee waarvan de mest afkomstig is, of de fractie dik of dun is en of het uit de stal of wei afkomstig is. Buiten het CBS worden ook andere bronnen geraadpleegd. (zie onder herkomst)

Landing page: https://geoservices.zuid-holland.nl/Metadata/Docs/Biomassa/rapport.pdf%5EHerkomst%20en%20bewerkingen%20gegevens

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=energie%3ABIOMASSA_2019_MEST&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BIOMASSA_2019_MEST

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Biomassa - afval van mest 2019

BIOMASSA_2019_MEST

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/energie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Biomassa - afval van mest 2019

Data schemes

BIOMASSA_2019_MEST feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name gemeentena nvarchar type Gemeentenaam
name Mest_kton_ int type Dunne mest rundvee in kton
name Mest_kton_1 int type Vaste mest vleesrundvee in kton
name Mest_kton_2 int type Dunne mest vleeskalveren in kton
name Mest_kton_3 int type Vaste pluimveemest in kton
name Mest_kton_4 int type Dunne pluimveemest in kton
name Mest_kton_5 int type Dunne mest varkens totaal in kton
name Mest_kton_6 int type Dunne mest varkens in kton
name Mest_kton_7 int type Dunne mest fokvarkens biggen in kton
name Mest_kton_8 int type Mest overige diersoorten in kton
name Mest_kton_9 int type Totaal mest in kton

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Mest

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Energie/Energie_biomassa/MapServer

accessPoint