Dataset

Natuurbeheerplan 2013 - Landschaps Zoekgebied

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3ANBP_2013_LANDSCHAPSZOEKGEBIED&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

NBP_2013_LANDSCHAPSZOEKGEBIED

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Natuurbeheerplan 2013 - Landschaps Zoekgebied

NBP_2013_LANDSCHAPSZOEKGEBIED

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Natuurbeheerplan 2013 - Landschaps Zoekgebied

Data schemes

NBP_2013_LANDSCHAPSZOEKGEBIED feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name ToegestaneBeheerTypen nvarchar type Het soort beheer wat is toegestaan op dit perceel
name NietSubsidiabeleBeheerpakketten nvarchar type Opsomming van beheerpakketten die zijn toegestaan binnen dit beheertype. wanneer dit attribuut niet wordt gevuld dan zijn alle pakketten mogelijk
name Naam nvarchar type Naam zoekgebied
name Mutatie nvarchar type Mutaties die hebben plaatsgevonden

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: LandschapsZoekgebied - kaart 4

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_NBP_2013/MapServer

accessPoint