Dataset

Enkelbestemmingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 08/03/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Enkelbestemmingen in de provincie Zuid-Holland.

Een bestemmingsplan is opgebouwd uit bestemmingen met bijbehorende regels. Enkelbestemmingen zijn in de viewer zichtbaar als geometrisch gekleurde vlakken met een herkenbare en eenduidige naam, zoals: wonen, natuur, horeca enz. Enkelbestemmingen kunnen aan elkaar grenzen, maar nooit overlappen.

Toelichting van kolommen zijn te vinden in de beschrijving van IMRO-standaard vanaf 6.4. https://ro-standaarden.geonovum.nl/2012/IMRO/1.2/IMRO2012-v1.2.pdf

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ruimte%3ABP_ENKELBESTEMMING_PZH&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BP_ENKELBESTEMMING_PZH

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

BP_ENKELBESTEMMING_PZH

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

BP_ENKELBESTEMMING_PZH Feature Catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name gml_parent_id nvarchar type Parent-ID van GML-bestand
name gml_id nvarchar type ID in GML-bestand
name fid int type FID
name bestemmingshoofdgroep nvarchar type Opname van de bestemmingshoofdgroep waaronder de specifieke bestemming van dit bestemmingsvlak valt (bijvoorbeeld tuin, groen, wonen). Indien de bestemming een enkelbestemming betreft, geldt het domein: Bestemmingshoofdgroep_E.
name historisch smallint type Betreft wel/geen historische gegevens
name hoofdfuncties nvarchar type Hoofdfuncties. Meerdere functies worden gescheiden met een puntkomma.
name identificatie nvarchar type Identificatie enkelbestemming. NEN3610ID: Identificatiecode. Een attribuut samengesteld uit: A) namespace [1]: 'NL.IMRO'. B) lokaalID: [1]: unieke identificatiecode binnen dit bestand. Maximaal 32 karakters. Toegestane tekens: {'A'…'Z', 'a'…'z', '0'…'9', '_', '- ', ',', '.'}. C) versie: [0..1]: wordt niet gebruikt.
name naam nvarchar type Naam van de bestemming volgens de regels in de SVBP2012.
name ondergeschikteFuncties nvarchar type Ondergeschikte functies. Meerdere functies worden gescheiden met een puntkomma.
name plangebied nvarchar type Identificatie bestemmingsplangebied. NEN3610ID: Identificatiecode. Een attribuut samengesteld uit: A) namespace [1]: ‘NL.IMRO’. B) lokaalID: [1]: unieke identificatiecode binnen IMRO. Het format is conform de STRI2012. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie: [0-9]{4}\.[A-Za-z0-9]{1,18}. C) versie: [0..1]: versie-aanduiding van het plangebied. Hiervoor geldt de volgende reguliere expressie [A-Za-z0-9]{4}.
name planstatus nvarchar type Aanduiding van de planstatus (bijvoorbeeld vastgesteld, ontwerp, voorontwerp). Domein: Planstatus.
name typePlan nvarchar type Nadere aanduiding van het type ruimtelijk instrument. Domein: RuimtelijkPlanOfBesluit_BP.
name versieIMRO nvarchar type IMRO-versie
name verwijzingNaarObjectgerichteTe nvarchar type Verwijzing naar objectgerichte tekst
name verwijzingNaarTekst nvarchar type Verwijzing naar tekst. Afhankelijk of als norm ook de IMROPT2012 is toegepast wordt er gebruik gemaakt van objectgerichte tekst of niet-objectgerichte tekst. TekstReferentiePG_BP: Samengesteld attribuut waarin opgenomen: A) verwijzingNaarTekst [1]: Verwijzing naar de plantekst in format conform de STRI2012. Opgenomen wordt het identificerende gedeelte van een (hyper)link naar een bestand en of locatie daarin. De locatie van het bestand zelf wordt niet opgenomen. De waarde kan als een hyperlink geïmplementeerd worden. B) typeTekst [1]: aanduiding van het type tekst waarnaar verwezen wordt. Domein: TeksttypePG_BP.
name geometrie nvarchar type Coördinaten in GML format. Domein: VlakMultivlak: Vlak of Multivlak.
name dossierID nvarchar type Dossier-ID
name dossierStatus nvarchar type Dossier status
name datum nvarchar type Datum
name verwijzingNaarExternPlan nvarchar type ExternPlanReferentie_BP: Een samengesteld attribuut bestaande uit: A) naamExternPlan [1]: naam van het externe plan of besluit. B) idnExternPlan [0..1]: idn van het externe plan of besluit. C) rolExternPlan_BP [1]: betekenis van het externe plan of besluit in relatie tot dit plan of besluit. Domein: RolExternPlan_BP. Verplicht bij een uitwerkingsplan en wijzigingsplan.

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Enkelbestemmingen

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Ruimte/Ruimte/MapServer

accessPoint