Dataset

Voortgangsrapportage Natuur: Provinciaal Natuurnetwerk Begrensd

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In de Voortgangsrapportages Natuur worden natuurgegevens gepresenteerd. Hiervoor worden brongegevens over verwerving, inrichting en beheer van grond voor natuurgebieden in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) door de provincies verzameld en geleverd aan BIJ12 conform het informatiemodel Natuur (IMNa).

Het begrensde deel van het provinciale Natuurnetwerk betreft het deel van het nationale natuurnetwerk (NNN) waarover afspraken zijn gemaakt tussen provincie en het Rijk binnen het natuurpact. Stand van zaken t/m 31-12-2018

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/wbn/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=wbn:geonam_vrnpnnvlk&styles=&bbox=14120.3662109375,357985.28125,77732.9765625,419794.625&width=768&height=746&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geonam_vrnpnnvlk

OGC:WMS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/wbn/wms?request=GetCapabilities

Voortgangsrapportage Natuur: Provinciaal Natuurnetwerk Begrensd

geonam_vrnpnnvlk

OGC:WFS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/wbn/wfs?request=GetCapabilities

Voortgangsrapportage Natuur: Provinciaal Natuurnetwerk Begrensd