Dataset

Homogene gebieden gebaseerd op bodemtype en grondwaterstanden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De provincie Utrecht is ingedeeld in 22 homogene gebieden. De indeling heeft plaatsgevonden op basis van het bodemtype en de grondwaterstanden (in grondwatertrappen). Aan elk homogeen gebied is een factsheet gekoppeld. Het uitgangspunt voor deze factsheets wordt gevormd door de mogelijkheden, kansen en belemmeringen die het natuurlijk bodem- en watersysteem biedt. Doel van de factsheets is het faciliteren van de ambitie dat het bodem- en watersysteem een mede-afwegende factor is bij de volgende keuzes: - het toekennen van een gebruiksfunctie aan een gebied; - het bepalen van de nadere inrichting van een gebied. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_2_bodem/wms?request=GetMap&service=WMS&SRS=EPSG:28992&CRS=EPSG:28992&bbox=112656.06,436541.64,173834.94,482076.36&width=600&height=446&format=image/png&styles=&layers=Homogene_gebieden_gebaseerd_op_bodemtype_en_grondwaterstanden
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Homogene_gebieden_gebaseerd_op_bodemtype_en_grondwaterstanden

OGC:WFS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_2_bodem/wfs

OGC:WFS

Homogene_gebieden_gebaseerd_op_bodemtype_en_grondwaterstanden

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/m01_2_bodem/wms

OGC:WMS

Documentation

landingpage

HTML Onbekende licentie
Download: https://download.geodata-utrecht.nl/download/vector/fc786dda-2194-4df3-a236-0f4a9620c7f1

landingpage