Dataset

Kabels en leidingen 2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Zaanstad (Gemeente)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY-NC (4.0)
Thema
  • Industry
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Tennet Hoogspanninglijnen: grote masten met hangende kabels waarlangs 150 en 350.000 volt door heel Nederland wordt getransporteerd.

Gasunie aardgas: Stalen leidingen waarin aardgas met een druk van 40 bar door Nederland wordt getransporteerd.

Liander gas hogedruk: gasleidingen met een druk van 8 bar. Het netwerk zorgt voor transport tussen de Gas stations.

Liander gas lagedruk: gasleidingen met een druk van 100 Millibar. Het netwerk levert direct aan de woningen van Zaanstad.

Liander middenspanning: elektriciteits leidingen met een spanning van 10.000 volt. Transport tussen de 10kV stations.

Liander laagspanning: elektriciteits leidingen met een spanning van 220 volt. Het netwerk levert direct aan de woningen van Zaanstad.

BT, Eurofiber, Tele2 en Ziggo telecom: Coax en glasvezel netwerk verzorgen telefoon, tv en internet verbindening naar de woningen in Zaanstad.

Persleidingen Hoogheemraadschap: Met deze persleidingen wordt het verzameld rioolwater naar de waterzuivering in Beverwijk of Amsterdam getransporteerd.

PWN water: Drinkwatertransportleidingen met hoge druk zorgen voor transport van water tussen de pompstations. Waterleidingen met een druk van 2,5 bar zorgen voor distributie van het water naar de woningen in Zaanstad

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-BY-NC (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geo.zaanstad.nl/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=afe74507-9224-427f-9bd7-34389124c78f/attachments/energie-kabels-leidingen.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geo:kabels_en_leidingen

OGC:WMS CC-BY-NC (4.0)

https://maps-intern.zaanstad.gem.local/geoserver/wms?SERVICE=WMS&

kabels_en_leidingen

geo:kabels_en_leidingen

OGC:WFS CC-BY-NC (4.0)

https://maps-intern.zaanstad.gem.local/geoserver/wfs?SERVICE=WFS&

OGC:WFS

Downloads