Dataset

Beleidsmatige ruimtelijke indelingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 12/16/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Beleidsmatige ruimtelijke indelingen zijn netwerkindelingen die gebruikt worden voor administratieve doeleinden. Dit zijn typisch indelingen naar kenmerken die je niet aan de fysieke weg kan afleiden. Voorbeelden van de beleidsmatige ruimtelijke indelingen zijn: Netwerkcategoriesering, Netwerkschakels, Systeemdelen, Wegvakken (van aansluiting tot aansluiting), Trajectnamen (VILD), IM+ gebieden. Al deze indelingen worden gebruikt om een specifiek prestatieniveau te garandreen dat behoord bij de beleidsuitgangspunten van het betreffende weggedeelte. Een indeling naar bijvoobeeld de beschikbaarheid van wegsignalering of openbare verlichting is dus geen beleidsmatige ruimtelijke indeling maar een fysieke indeling.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/6e129880-bec6-495c-91d6-7ce7784e2451/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

bri

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/bri/MapServer

ArcGIS MapService

bri

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/bri/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

hwn_verkeerskundige_wegvakken

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bri/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

bri:hwn_verkeerskundige_wegvakken

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bri/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

hwn_systeemdelen

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bri/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

bri:hwn_systeemdelen

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bri/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

hwn_netwerkschakels

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bri/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

bri:hwn_netwerkschakels

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bri/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

hwn_netwerkcategorieen

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bri/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

bri:hwn_netwerkcategorieen

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bri/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads