Dataset

Natuurbeheerplan 2023- Zoekgebied water

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland (Provincie)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
  • Water
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Bestand geeft aan in welke gebieden via agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan blauwe diensten t.b.v. waterschapsdoelen een vergoeding kan worden verleend. Bufferzones bestaande uit een kruidenrijke zone die periodiek wordt gemaaid en waarvan het maaisel wordt afgevoerd en duurzaam bodembeheer inzake alle maatregelen die gericht zijn op watervasthouden en verbeteren van de waterkwaliteit. De bodem is de basis van kringlooplandbouw. Bodemverbetering door het toepassen van ruige mest of gewasresten verhoogt het organische stof in de bodem. Een bodem met een hoog organische stof gehalte kan meer water opnemen en is beter bestand tegen droogte. Ook kan zo’n bodem meer stikstof en mineralen vasthouden en heeft een rijker bodemleven dat draagt bij aan gezonde gewassen. Binnen het begrensde bodemgebied kunnen beheerafspraken gemaakt worden waarbij de kwaliteit van de bodem verbetert. Dit onderdeel van het Natuurbeheerplan 2023 is vastgesteld op 30-08-2022.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/PN23_ZoekGebiedWater.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

PN23_ZoekGebiedWater

OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_d/wms

accessPoint

PN23_ZoekGebiedWater

OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_d/wfs

accessPoint

Documentation

Natuurbeheerplan 2023

HTML Publiek domein
Download: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/downloads/

landingpage