Dataset

INWEVA uurverdeling weekdag 2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/24/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De gemiddelde uurintensiteiten van 2020 op weekdagen op het HWN, met onderscheid naar voertuig categorieen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/9e2b6824-bdbe-493a-990c-11e2693f5694/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

inweva

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/inweva/MapServer

ArcGIS MapService

inweva

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/inweva/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

uurverdeling_weekdagen_in_2020

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/inweva/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

inweva:uurverdeling_weekdagen_in_2020

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/inweva/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads