Dataset

Ruimtelijke plannen (IMRO)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ruimtelijke plannen van gemeente Eindhoven met onderliggende informatie. Het mogelijk de planinformatie te raadplegen (alleen voor de recentere plannen) van onderdelen als enkelbestemmingen, dubbelbestemmingen, aanduidingen, maatvoeringen, etc. Bestemmingsplannen en gebiedsgerichte besluiten.

Deze data wordt centraal bijgehouden voor heel Nederland en u kunt deze data raadplegen en downloaden via:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/index/showManifest?organizationId=eindhoven&striVersion=STRI2008

en:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer

U kunt ook kiezen om de ruimtelijke plannen uit een mapservice te halen. De volgende service biedt dit aan in de projectie RDnew:

https://basisregistraties.arcgisonline.nl/arcgis/rest/services/IMRO/Ruimtelijke_plannen/MapServer

en de volgende in de projectie WGS84:

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/ruimtelijke-plannen-imro/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Publiek domein

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.