Dataset

Objectgerichte ontsluiting van Omgevingsdocumenten (Ozon)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
Updated 04/06/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Ontsluiting van omgevingsdocumenten in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Omgevingsdocumenten opvragen

JSON CC-0 (1.0)

De Omgevingsdocumenten Opvragen API ontsluit objectgerichte gegevens uit Omgevingsdocumenten conform het Conceptueel lnformatiemodel Omgevingswet (CIMOW).

Omgevingsdocumenten toepasbaar opvragen

JSON CC-0 (1.0)

De API ontsluit juridische activiteiten in onderlinge samenhang, aangevuld met bijbehorende informatie zoals locaties. Dit ten behoeve van gebruik voor in het bijzonder Toepasbare Regels (DSO-LV) en de functionele structuur. Deze samenhang tussen de juridische activiteiten vormt de basis voor deze functionele structuur.

Omgevingsdocumenten presenteren

JSON CC-0 (1.0)

De Omgevingsdocumenten Presenteren API ontsluit beschikbaar gestelde omgevingsdocumenten op zo'n manier dat deze eenvoudig visueel te verbeelden zijn.