Dataset

Oppervlaktewater - hoofdinlaatpunten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 26/04/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Op deze punten kunnen de waterschappen zoet water in het regionale oppervlaktewatersysteem inlaten.

Contactinformatie
Naam: Provincie Zuid-Holland
Email: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Type hoofdinlaatpunten - oppervlaktewater

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Water/Water_zoetwatervoorziening/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

OW_HOOFDINLAATPUNTEN

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/water/wfs?

OGC:WFS