Dataset

Verkeersongevallen Nederland - Ongevallen 2020 - 2022 (RWS)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Verkeersongevallen_Nederland_2020_2022 zijn de verzamelde verkeersongevallen van 2020 tot en met 2022 uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland, verder afgekort tot BRON. Dit is een bestand met de verkeersongevallenmeldingen van diverse aanleverende instanties gekoppeld aan het Nationaal WegenBestand (NWB), een digitaal weggennet van Nederland. De ongevallen zijn beschikbaar gesteld in diverse geo-formaten. Tevens kunt U middels een viewer op de Rijkswaterstaat website de diverse ongevalsinformatie op een geografische manier bekijken. Met dit product kunt u verschillende verkeersveiligheidsanalyses voor uw beheersgebied uitvoeren en is in het bijzonder geschikt voor: beleid (formuleren, monitoren, evalueren), onderzoeken en wegbeheer. De dataset bestaat uit een vijftal bestanden nl. verkeersongevallen_2020_2022, verkeersongevallen_2022, verkeersongevallen_2021, verkeersongevallen_2020 en het wegvakgeografie_01112023 bestand. In dit wegvakgeografie bestand zijn alle wegvakken opgenomen die op peildatum 01-11-2023 actief waren en alle eventuele vervallen wegvakken waarop in de betreffende jaren ongevallen gereigistreerd zijn.

Landing page: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/onderzoek/verkeersveiligheid-en-ongevallencijfers.aspx

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/i3qf48xk-czi1-04y7-0fgr-4dcd08qymmge/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

verkeersongevallen_nederland_2020_2022

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/verkeersongevallen_nederland_2020_2022/MapServer

ArcGIS MapService

verkeersongevallen_nederland_2020_2022

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/verkeersongevallen_nederland_2020_2022/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

ongevallen_2022

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/verkeersongevallen_nederland_2020_2022/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

verkeersongevallen_nederland_2020_2022:ongevallen_2022

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/verkeersongevallen_nederland_2020_2022/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

ongevallen_2021

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/verkeersongevallen_nederland_2020_2022/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

verkeersongevallen_nederland_2020_2022:ongevallen_2021

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/verkeersongevallen_nederland_2020_2022/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

ongevallen_2020

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/verkeersongevallen_nederland_2020_2022/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

verkeersongevallen_nederland_2020_2022:ongevallen_2020

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/verkeersongevallen_nederland_2020_2022/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

ongevallen_2020_2022

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/verkeersongevallen_nederland_2020_2022/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

verkeersongevallen_nederland_2020_2022:ongevallen_2020_2022

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/verkeersongevallen_nederland_2020_2022/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads