Dataset

Waterkansenkaart Stedelijk gebied – Inspanningsniveau

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland
Updated 12/06/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (1)
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Om aan te geven in welke richting stedelijke uitbreiding uit (geo-)hydrologisch oogpunt het best gezocht kan worden, is door combinatie van drie criteria een kansenkaart gemaakt die een indicatie voor de mate van geschiktheid voor stedelijke uitbreiding geeft. De gebruikte criteria zijn:

  • Infiltratiemogelijkheden: De mogelijkheden voor infiltratie worden beoordeeld op drie factoren, te weten: dikte van de deklaag, indicatie kwelintensiteit en ontwikkelingsmogelijkheden voor zoetwatervoorraden.
  • Zettingsgevoeligheid: De gevoeligheid is beoordeeld op een combinatie van de factoren dikte kleiïge deklaag, dikte hollandveen en bodemopbouw.
  • Waterhuishouding: Locaties waar sprake is van een verhoogd risico op wateroverlast zijn aangegeven op basis van kwelintensiteit, relatieve hoogteligging en bodemopbouw.

De legenda van de kaart geeft een indicatie van de benodigde inspanning voor stedelijke ontwikkeling: van laag tot zeer hoog.

Contactinformatie
Name: André van de Straat, Provincie Zeeland
Email: geo@zeeland.nl
Website: http://www.zeeland.nl
Phonenumber: 0118-631011

Webservice

GEOGWD_WTRKNSKRTGSHBBWRST

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/rasters/wms?

Waterkansenkaart: Inspanningsniveau stedelijke ontwikkeling

Download

GEOGWD_WTRKNSKRTGSHBBWRST

Download GML CC-0 (1.0)

Waterkansenkaart: Inspanningsniveau stedelijke ontwikkeling