Dataset

Structuurvisie - Structuurlijnen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Holland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart is een kaartlaag afkomstig uit de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie te zien. Zie ook hoofdstuk 5 (Ruimtelijke Kwaliteit) in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordracht 74-2015 (verseon 179956/ 659098) een aantal kaartlagen gewijzigd. De overige kaartlagen bleven daarbij ongewijzigd

Landing page: http://chw.noord-holland.nl

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: http://maps.noord-holland.nl/waf/Voorbeelden/Structuurvisie_Structuurlijnen.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Lijnen_van_de_historische_geografische_kaart64278

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/rest/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

oi_dataservice_alg:Lijnen_van_de_historische_geografische_kaart

OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/rest/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint