Dataset

Internationale organisaties Den Haag Shapefile

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente 's-Gravenhage
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

  • Beschrijving: Locaties van de internationale organisaties in Den Haag.
  • Doel registratie: Beheer openbare ruimte
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Coördinatenstelsel: RDnew.
  • Visualisatie: http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?url=https://services7.arcgis.com/b8OtZx5E96LVMxxJ/ArcGIS/rest/services/IntOrg_InternationaleOrganisaties/FeatureServer&source=sd

Landing page: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/internationale-organisaties-den-haag

Contactinformatie
Naam: Dataplatform
Email: support@civity.nl