Dataset

Historische geografie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De laag historische geografie catalogus bevat 45 historisch geografische objecten (dijken, linies, verkaveling, etc.) geselecteerd uit CultGIS in beheer bij LNV. In CultGIS staan alle historisch geografische elementen. De geselecteerde 45 objecten zijn gerelateerd aan de hoofdinfrastructuur in beheer van RWS (zie ook de laag historische geografie uitsnede RWS) en worden in woord en beeld beschreven in het boek Erfgoed langs weg en water (RWS, 2007). De 45 objecten zijn elk voorzien van een unieke code (bijvoorbeeld G1) die verwijst naar het boek.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/843ecec8-a05f-4141-8e83-bb6f7904711f/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

cultuurhistorie

ArcGIS Map Service Onbekende licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/cultuurhistorie/MapServer

accesPoint

cultuurhistorie

ArcGIS Map Preview Onbekende licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/cultuurhistorie/FeatureServer

accesPoint

historische_geografie

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/cultuurhistorie/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

cultuurhistorie:historische_geografie

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/cultuurhistorie/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads