Dataset

CHAT - speerpunten cultuurhistorie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Utrecht (Provincie)
Updated 20/09/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Documentation (1)
  • Webservice (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Digitale cultuurhistorische atlas van de Provincie Utrecht (CHAT), speerpunten cultuurhistorie. De bestaande ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht geeft richting aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van ontwikkelingen. Dit speelt vooral in het landelijk gebied, maar heeft ook zijn weerslag op ontwikkelingen in het stedelijk gebied. Cultuurhistorische structuren lopen ook door stedelijk gebied en kernen liggen in landschappen wat op ontwikkelingen, zeker aan de rand van de kern, invloed heeft. De cultuurhistorische en archeologische waarden geven samen een beeld van de ontstaansgeschiedenis van de provincie Utrecht. Deze waarden dragen in hoge mate bij aan ruimtelijke kwaliteit en versterken het historisch besef van mensen. De Provincie wil eraan bijdragen dat deze waarden zoveel mogelijk behouden blijven en beleefd kunnen worden dankzij informatievoorziening en mogelijkheden voor gebruik en ontwikkeling. Met het ruimtelijk erfgoedbeleid wil de Provincie bijdragen aan het behouden, versterken en beleefbaar maken van cultuurhistorie in de provincie Utrecht. Dit resulteert in een strategie van enerzijds het veiligstellen van cultuurhistorische waarden en anderzijds het sturen van ruimtelijke ontwikkelingen vanuit de samenhangende cultuurhistorische kwaliteiten ter plaatse. Daarbij is ‘behoud door ontwikkeling’ het uitgangspunt. De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) vormt de basis van dit beleid. Voor het borgen van het gehele palet aan cultuurhistorische waarden binnen de CHS maakt de Provincie gebruik van het overleg met gemeenten. Hierin zal de Provincie vooral focussen op gemeentelijke plannen voor grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen. Binnen de CHS heeft de Provincie viif prioritaire thema’s geselecteerd waarop de Provincie actief beleid voert en die de Provincie borgt in de Provinciale Ruimtelijke Verordening: 1. historische buitenplaatsenzones; 2. militair erfgoed; 3. agrarisch cultuurlandschap; 4. archeologie; 5. historische infrastructuur.

Contactinformatie
Name: Langhout, Elko, Provincie Utrecht
Email: GIS@provincie-utrecht.nl
Website: https://www.provincie-utrecht.nl

Documentation

landingpage

Documentation HTML Publiek domein

landingpage

Webservice

CHAT_speerpunten

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/Tercera_RO/wfs

OGC:WFS

CHAT_speerpunten

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/Tercera_RO/wms

OGC:WMS

CHAT_speerpunten

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/t01_4_cultuur/wfs

OGC:WFS

CHAT_speerpunten

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/t01_4_cultuur/wms

OGC:WMS