Dataset

Natuurbeheerplan 2016, agrarische waterbeheer

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Holland (Provincie)
Updated 05/10/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and landscape management
  • Agriculture
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaartlaag vormt het bestand voor het agrarisch waterbeheer op de beheertypenkaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 21 april 2015, document/nummer 585532/585544 als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2016. Doel van de beheertypenkaart is het vastleggen van de huidige wijze van agrarisch waterbeheer, zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De kaart wordt gebruikt voor de toekenning van subsidies voor natuurbeheer.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Natuurbeheerplan_2016_-_agrarische_waterbeheer57433

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_gsps_natuur/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

oi_dataservice_gsps_natuur:Natuurbeheerplan_2016_-_agrarische_waterbeheer

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_gsps_natuur/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

OGC:WFS