Dataset

Natuurbeheerplan 2016, beheertypenkaart

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Holland (Provincie)
Updated 18/09/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze kaartlaag vormt de wijzigingen op de beheertypenkaart. Deze kaart is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld op 21 april 2015, document/nummer 585532/585544 als onderdeel van het Natuurbeheerplan 2016. Doel van de beheertypenkaart is het vastleggen van de huidige wijze van natuurbeheer, zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De Beheertypenkaart wordt gebruikt voor de toekenning van subsidies voor natuurbeheer.

Contactinformatie
Name: Kaart en Data (BEL/OI), Provincie Noord-Holland
Email: kaartendata@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl
Phonenumber: 023-514 3097

Webservice

Natuurbeheerplan 2016 - beheertypenkaart

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_gsps_natuur/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

oi_dataservice_gsps_natuur:Natuurbeheerplan_2016_-_beheertypenkaart

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_gsps_natuur/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint