Dataset

Natuurbeheerplan ontwerp 2021, Waterkaart

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 20/09/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe het Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 gemaakt. Voor het onderdeel agrarisch natuur- en landschapsbeheer soms gekoppeld aan zoekgebieden. Inrichting en functieverandering (kwaliteitsimpuls) loopt per 1 januari 2010, zowel voor agrarisch natuurbeheer als natuurbeheer via PMJP. Dit thema heeft betrekking op het eventueel toekennen van natuursubsidie (SN-pakketten).

Contactinformatie
Name: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI_NAT_WATERKAART_ONTW_2021_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Natuurbeheerplan ontwerp 2021, Waterkaart

GBI_NAT_WATERKAART_ONTW_2021_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Natuurbeheerplan ontwerp 2021, Waterkaart