Dataset

Zandwinplassen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe
Bijgewerkt 16/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

In dit bestand zijn de in Drenthe bekende zandwinplassen opgenomen. Het betreft hier zowel actieve zandwinplassen als niet meer in gebruik zijnde. Per zandwinplas is onder andere het nummer van de ontgrondingsvergunning, de actuele diepte, het verantwoordelijke waterschap en het zomer- en winterpeil aangegeven.

Contactinformatie
Naam: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI_MILIEU_WIN_ONTGRONDINGEN_18_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Zandwinplassen

GBI_MILIEU_WIN_ONTGRONDINGEN_18_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Zandwinplassen