Dataset

Kustlijnkaartenboek 2008: Af te beelden trendwaarden schaal (25000)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 20/10/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Berekende trendwaarden horizontale positie kustlijn ten opzicht van de Basiskustlijn voor het jaar 2008. Cijfer en kaarten worden jaarlijks verwerkt in het kustlijnkaartenboek dat wordt uitgegeven door de Waterdienst. Op basis van dit boek wordt het suppletieschema voor het jaar 2 jaar na meting vastgesteld. Afgebeeld is de trend in uitwijking van de positie van de te toetsen kustlijn (TKL) ten opzichte van de Basiskustlijn. In de onderliggende tabel alle toetsparameters die door de toetsprogrammatuur WINKUST worden uitgerekend. De kleuring geeft de richting van de trend (zeewaarts/landwaarts) en geeft de ligging weer van de tkl (zeewaarts/landwaarts).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

kustlijnkaart

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/kustlijnkaart/MapServer

ArcGIS MapService

kustlijnkaart

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/kustlijnkaart/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

trend_2008_25

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kustlijnkaart/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

kustlijnkaart:trend_2008_25

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kustlijnkaart/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads