Dataset

Subsidieregister API

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Het subsidieregister biedt een actueel overzicht van subsidies verleend door de provincie Zuid-Holland. Het gaat om openbare subsidies in de periode vanaf 2016.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Documentation

website

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://subsidieregister.zuid-holland.nl/api/

API link