Dataset

Biomassa - bermmaaisel

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Updated 24/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Wat is er te zien? Op de kaart staat de potentiele hoeveelheid bermmaaisel (ton per jaar) langs wegen buiten de bebouwde kom in een gemeente. De hoeveelheid bermmaaisel is berekend op basis van gegevens uit de literatuur (Kempenaar et al. 2009) en informatie over wegbreedtes (topografische kaart 1:10.000). Wat is de waarde? De kaart geeft inzicht in de geografische spreiding van de potentieel beschikbare hoeveelheden bermmaaisel op gemeentelijk schaalniveau. Voor wie is dit belangrijk? Biomassa als maaisel wordt gebruikt voor oa. karton, bio-component, compost en energieopwekking. De kaartinformatie is van belang voor producenten en gebruikers van bermmaaisel zoals rijkswaterstaat, gemeenten, provincies, waterschappen, beherende organisaties en eigenaren van kleinschalige biovergisters, de energiesector en maaiselverwerkende industrie.

Contactinformatie
Name: RIVM
Email: atlasnatuurlijkkapitaal@rivm.nl

Webservice

altr_a30_ri_bermmaaisel

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/dank/wms?

OGC:WMS

altr_a30_ri_bermmaaisel

Webservice OGC:WFS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/dank/wfs?

OGC:WFS