Dataset

Bathymetrie Nederland - kust

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat
Bijgewerkt 13/06/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (1)
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Nederlands deel van de Noordzee kust ondieper dan 10 m LAT, tot een 20 meter grid resolutie geinterpoleerd grid van waarden uit dieptemetingen van de hydrografische opnemingsvaartuigen opgeslagen in het Landelijk Opslagsysteem Lodingen. Deze dataset geeft een moment opname van de bodemligging van tenminste de Noordzee binnen het Nederlandse Continentaal Plat ondieper dan 20 mtr. en begrenst door basislijn van de Nederlandse kust en sluit aan bij Bathymetrie voor de Nederlandse binnenwateren. Voorals nog incl. Zeevaartgeulen, IJsselmeer, Waddenzee en de Zeeuwse en Zuidhollandse Wateren.

Landing page: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterbodems/

Contactinformatie
Naam: Rijkswaterstaat
Email: servicedesk-data@rws.nl
Website: https://www.rijkswaterstaat.nl
Phonenumber: (088) 7973999

Webservice

NN_waddenzee_NAP

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://inspire.caris.nl/geoserver3/rws/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Download

NN_waddenzee_NAP

Download GML CC-0 (1.0)

accessPoint