Dataset

Waterplantenbedekking IJsselmeergebied - Fijne Waterranonkel - 2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 13/09/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Waterplantenbedekking IJsselmeergebied. De waterplantenbedekking in het IJsselmeergebied wordt driejaarlijks gemonitord. Dat wil zeggen dat in een cyclus van drie jaar in elk deel van het gebied de waterplantenbedekking wordt geïnventariseerd: in 2016 in het Markermeer en IJmeer, in 2017 in het IJsselmeer, en in 2018 in de randmeren. Nb: het Veluwemeer is in 2018 niet gebiedsdekkend gekarteerd, maar op een beperkt aantal locaties.Voor elk jaar is er een dataset per gevonden waterplantensoort en een dataset met de totale bedekkingaanwezig. Deze datasets betreffen geinterpoleerde data. Daarnaast is er per jaar een dataset met de (punt)locaties van de veldwaarnemingen.In deze datasetsstaat informatie uit de jaren 2011 tot en met 2018. Globaal wordt de zone van 0-3 meter diepte gekarteerd. Zie de laag "Puntenkaart veldwaarnemingen" voor een weergave van de meetpunten. Let op! Waterplanten kunnen ook buiten de gekarteerde zone voorkomen.

Contactinformatie
Name: Servicedesk Data, Rijkswaterstaat
Email: servicedesk-data@rws.nl
Website: https://www.rijkswaterstaat.nl/contact/index.aspx
Phonenumber: (088) 7973999

Webservice

waterplanten_ijsselmeergebied

Webservice ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/waterplanten_ijsselmeergebied/MapServer

None

fijne_waterranonkel_2015

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/waterplanten_ijsselmeergebied/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

Download

waterplanten_ijsselmeergebied:fijne_waterranonkel_2015

Download GML CC-0 (1.0)

OGC:WCS