type-icon

Dataset

Kwaliteitsniveau van beheerobjecten WK

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Overijssel
Bijgewerkt 07/03/2021
License Geen open licentie
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Meetlocaties die worden gebruikt voor het vaststellen van het kwaliteitsniveau van de beheerobjecten van de eenheid wegen en kanalen. Het is een door opdrachtgever vastgesteld gebied (bij de provincie Overijssel locaties met een lengte van 300 meter), waarbinnen opnames worden verricht. Het cyclisch dagelijks onderhoud van wegen en waterwegen in de provincie Overijssel is uitbesteed aan de markt middels cyclische beeldbestekken. Hierbij is de aannemer verantwoordelijk voor de te leveren kwaliteit die in de bestekken zijn omschreven. De provincie controleert als opdrachtgever of de aannemer aan de voorgeschreven kwaliteit voldoet. Dit wordt gedaan aan de hand van de landelijke standaard voor het meten en verrekenen van beeldkwaliteit (RAW-systematiek). Om dit op een zorgvuldige, transparante en betrouwbare wijze te kunnen doen, dient er iedere vier weken een steekproef van 10% van het totale areaal te worden geïnspecteerd. Het areaal is hiervoor opgedeeld in locaties met een lengte van 300 meter (meetlocaties) van zowel de wegen als waterwegen. Het vaarwegenareaal heeft meetlocaties op een aantal bepaalde locaties. Elke vier weken worden er aselectief meetlocaties vastgelegd voor opname.

Contactinformatie
Naam: team Data, Informatie, GIS en Innovatie, Provincie Overijssel
Email: kennishub@overijssel.nl
Website: https://www.overijssel.nl

Webservice

B2_Meetlocaties_kwaliteitsniveau_beheerobjecten

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B22_wegen/wfs

OGC:WFS

B2_Meetlocaties_kwaliteitsniveau_beheerobjecten

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B22_wegen/wms

OGC:WMS