Dataset

Potentie ondergrond voor open bodemenergiesystemen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Overijssel (Provincie)
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Webservice (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Open bodemenergiesystemen maken gebruik van zandpakketten in de ondergrond tot een maximale diepte van circa 250 meter beneden maaiveld (m-mv). De landelijke bodemgeschiktheidskaarten voor open systemen (opgesteld in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ten behoeve van de Warmteatlas) is gebaseerd op het toepassen van bodemenergie tot deze diepte. In de Warmteatlas wordt de energie die uit de bodem onttrokken kan worden weergegeven. In de bodemgeschiktheidskaart voor Overijssel wordt de energie die vanuit de bodem geleverd kan worden met een behulp van een warmtepomp (met een Coëfficiënt Of Performance van 4) weergegeven. De bodemgeschiktheid inclusief toepassing van een warmtepomp geeft een indicatie van de hoeveelheid energie die benut kan worden door toepassing van een open systeem in combinatie met het gebruik van een warmtepomp. De bodemgeschiktheid is bepaald op basis van de totale beschikbare dikte aan zandpakketten tot 250 m-mv. De bodem boven de gemiddelde grondwaterstand (REGIS) is hierin niet meegenomen. Aangenomen is dat filters over 80 procent van de totale dikte van het pakket geplaatst kunnen worden en dat er in de systemen uitgegaan wordt van een energiebalans. Regionaal kan de diepte tot waar een open systeem geplaatst kan worden, beperkt zijn door wetgeving en regelgeving. Voor meer informatie met betrekking tot de berekening van het potentieel wordt verwezen naar de Warmteatlas (http://rvo.b3p.nl/viewer/app/Warmteatlas/v2).

Contactinformatie
Naam: team Data, Informatie, GIS en Innovatie, Provincie Overijssel
Email: kennishub@overijssel.nl
Website: https://www.overijssel.nl

Webservice

LIP_Potentie_ondergrond_voor_open_bodemenergiesystemen

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/LIP/wms

OGC:WMS