Dataset

Gebiedskenmerken - Stedelijke laag

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Overijssel (Provincie)
Updated 22/06/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (3)
  • Documentation (2)
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Betreft de stedelijk laag, gebruikt in de ontwikkelingsperspectievenkaart met indeling in stedelijke netwerken. De drie stedelijke netwerken (Twente (Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal en Borne), Zwolle-Kampen en Deventer-Stedendriehoek) vormen de motor van de Overijsselse economie en cultuur. Zwolle en Deventer liggen in het economisch kerngebied van Nederland. Netwerkstad Twente ligt erbuiten, maar neemt, door haar profiel als kennisintensieve topregio met goede internationale verbindingen, een eigen positie in. Binnen de stedelijke netwerken vervullen de vijf grote steden (Enschede, Zwolle, Deventer, Hengelo en Almelo) een centrumfunctie die van (boven)regionale betekenis is. Hier is de werkgelegenheid geconcentreerd en vind je de "massa" en het creatieve en innovatieve klimaat dat zo belangrijk is voor de concurrentiepositie van Overijssel. Naast stedelijke netwerken zijn Steenwijk en Hardenberg steden buiten de stedelijke netwerken met voorkeurslocatie voor logistieke bedrijven met een (boven)regionaal profiel.

Contactinformatie
Name: team Data, Informatie, GIS en Innovatie, Provincie Overijssel
Email: kennishub@overijssel.nl
Website: https://www.overijssel.nl

Documentation

landingpage

Documentation HTML CC-0 (1.0)

landingpage

Webservice

B0_Gebiedskenmerken_Stedelijke_laag

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B04_stedelijk_gebied/wfs

OGC:WFS

B0_Gebiedskenmerken_Stedelijke_laag

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B04_stedelijk_gebied/wms

OGC:WMS