type-icon

Dataset

Beheertypenkaart wijzigingen september Natuurbeheerplan 2021

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Overijssel
Bijgewerkt 21/02/2021
License CC-0 (1.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

De dataset bestaat uit de gewijzigde elementen op de Beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan 2021 Overijssel zoals die op 22 september 2020 is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS). Dit besluit volgt op het eerdere besluit van GS op 14 april 2020 waarin eveneens de wijzigingen op de Beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan 2021 zijn vastgesteld. De dataset dient als basis voor de Wijzigingen Kaart Beheertypen september 2020 die onderdeel uitmaakt van het Natuurbeheerplan 2021. Het GS besluit heeft enkel betrekking op de wijzigingen die op deze kaart worden getoond. Het betreft die elementen die qua begrenzing en/of inhoud (beheertype) gewijzigd zijn ten opzichte van het wijzigingsbesluit van 14 april 2020. Het betreft de wijzigingen op zowel de natuur begrenzingen als die voor het agrarisch natuurbeheer. Naast deze kaart is er ook een geconsolideerde Beheertypenkaart als bijlage opgenomen bij het Natuurbeheerplan 2021. Deze geconsolideerde Beheertypenkaart bevat naast de wijzigingen van 22 september 2020 alle begrenzingen op basis van eerder genomen besluiten. De Beheertypenkaart geeft tezamen met de plantekst sturing aan de uitvoering van de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Deze regeling vormt het kader voor de verstrekking van subsidiegelden voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer door de provincie.

Contactinformatie
Naam: team Data, Informatie, GIS en Innovatie, Provincie Overijssel
Email: kennishub@overijssel.nl
Website: https://www.overijssel.nl

Webservice

B46_Beheertypenkaart_wijzigingen_september_Natuurbeheerplan_2021

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B46_natuur_en_landschap/wfs

OGC:WFS

B46_Beheertypenkaart_wijzigingen_september_Natuurbeheerplan_2021

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://services.geodataoverijssel.nl/geoserver/B46_natuur_en_landschap/wms

OGC:WMS