Dataset

Biomassa - biologisch afbreekbaar afval

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 26/04/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze kaart geeft een inzicht in de hoeveelheid biologisch afbreekbaar in kton/jaar die als afvalstroom bij bedrijven vrijkomt in Zuid-Holland op gemeentelijk niveau. Dit zijn met name stromen zoals blad, takken, schoon loofhout, groenafval en GFT. Wanneer bedrijven reststromen produceren zijn deze bedrijven verplicht de kwaliteit en de kwantiteit te melden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Wanneer bedrijven een reststroom identificeren als GFT, valt dit bij het LMA onder de categorie ‘Biologisch afbreekbaar afval’. Ook is Biologisch afbreekbaar afval' een reststoom van de de voedingsmiddelen -en genotsmiddelenindustrie, ook wel VGI reststroom genoemd.

Contactinformatie
Naam: Afdeling Mobiliteit en Milieu
Email: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Biologisch afbreekbaar afval

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Klimaat/Klimaat_Biomassa/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

BIOMASSA_AFVAL_BIO_AFBREEKBAAR

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?

OGC:WFS