Dataset

Inwoners per gemeente in 1900 (Nederland)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 20/10/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources

Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Wonen/Wonen/MapServer/WMSserver?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&LAYERS=Bevolking%201900&STYLES=&CRS=EPSG:28992&BBOX=42873,400770,131349,489247&WIDTH=600&HEIGHT=600&FORMAT=image/png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Bevolking 1900

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Wonen/Wonen/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

INWONERS_GEMEENTEN_NL_1900

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/wonen/wfs

OGC:WFS

Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Wonen/Wonen/MapServer/WMSserver?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&LAYERS=Bevolking%201900&STYLES=&CRS=EPSG:28992&BBOX=42873,400770,131349,489247&WIDTH=600&HEIGHT=600&FORMAT=image/png
Gegenereerde grafische weergave

Data schemes

INWONERS_GEMEENTEN_NL_1900 feature catalogus

JSON CC-0 (1.0)
name code type description
name GEMNUM code type smallint

Legend

description
name NP code type int

Legend

description Provincie
name GEMNAAM code type nvarchar

Legend

description
name T_MAN code type int

Legend

description
name T_VROUW code type int

Legend

description
name T_INW code type int

Legend

description
name OPP_HA code type numeric

Legend

description
name INW_HA code type numeric

Legend

description Inwoners per hectare
name GlobalID code type uniqueidentifier

Legend

description

Click on a for more information about the type.

Documentation

INWONERS_GEMEENTEN_NL_1900 feature catalogus

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://opendata.zuid-holland.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/31a733e8-b405-4285-b034-1257c3059e65

website

Data schemes

INWONERS_GEMEENTEN_NL_1900 feature catalogus

JSON CC-0 (1.0)
name code type description
name GEMNUM code type smallint

Legend

description
name NP code type int

Legend

description Provincie
name GEMNAAM code type nvarchar

Legend

description
name T_MAN code type int

Legend

description
name T_VROUW code type int

Legend

description
name T_INW code type int

Legend

description
name OPP_HA code type numeric

Legend

description
name INW_HA code type numeric

Legend

description Inwoners per hectare
name GlobalID code type uniqueidentifier

Legend

description

Click on a for more information about the type.