Dataset

BAG panden gemuteerd in 2012 tot en met 2019

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland
Bijgewerkt 11/04/2021
License Geen open licentie
Publicity level Restricted
  • Description
  • Webservice (13)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Panden (uit de BAG) die in 2012 tot en met 2019 zijn ontstaan of gemuteerd. Bij deze analyse is een mutatietypering per verblijfsobject aangegeven, dit kan nieuwbouw, sloop of overige toevoeging/onttrekking zijn. De methode is gebaseerd op die van het CBS. Deze gegevens zijn geaggregeerd naar panden, waarbij per pand bekeken is of er sprake is geweest van een samenvoeging, splitsing of transformatie.

Contactinformatie
Naam: Bureau Bedrijfsinformatie, Provincie Zuid-Holland
Email: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

BAG mutaties panden 2019

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Ruimte/Ruimte/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

BAG mutaties panden

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Ruimte/Ruimte/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

BAG mutaties panden 2018

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Ruimte/Ruimte/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

BAG mutaties panden 2017

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Ruimte/Ruimte/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

BAG mutaties panden 2016

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Ruimte/Ruimte/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

BAG mutaties panden 2015

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Ruimte/Ruimte/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

BAG mutaties panden 2014

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Ruimte/Ruimte/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

BAG mutaties panden 2013

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Ruimte/Ruimte/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

BAG mutaties panden 2012

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Ruimte/Ruimte/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

BAG mutaties panden woon-gerelateerd

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Ruimte/Ruimte/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

BAG mutaties panden utilitair-gerelateerd

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Ruimte/Ruimte/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

BAG_MUTATIES_PANDEN_REEKS

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wfs?

OGC:WFS

BAG mutaties panden 2019

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Ruimte/Ruimte/MapServer/WmsServer

OGC:WMS