Dataset

Biomassa - Spijsolie en -vetten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland
Updated 24/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze kaart geeft een inzicht in de hoeveelheid spijsolie en vetten in kton/jaar die als afvalstroom bij bedrijven vrijkomt in de provincie Zuid-Holland op gemeentelijk niveau. Onder de categorie spijsolie en vetten vallen bijvoorbeeld afgewerkt frituurvet, vetzuurafval en putvet. Wanneer bedrijven reststromen produceren zijn deze bedrijven verplicht de kwaliteit en de kwantiteit te melden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). 'Spijsolie en -vetten' een reststoom van de de voedingsmiddelen -en genotsmiddelenindustrie, ook wel een VGI reststroom genoemd.

Contactinformatie
Name: Afdeling Mobiliteit en Milieu
Email: teamgeo@pzh.nl
Website: https://www.zuid-holland.nl

Webservice

Spijsolie en vetten

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Klimaat/Klimaat_Biomassa/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

BIOMASSA_SPIJSOLIE_VETTEN

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?

OGC:WFS