Dataset

Aangewezen windgebieden NWP

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Industry
  • Economy
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De Rijksoverheid heeft windenergiegebieden aangewezen op de Noordzee: Borssele, Hollandse Kust (zuid, noord en west), IJmuiden Ver, Ten Noorden van de Waddeneilanden, Nederwiek, Lagelander en Doordewind. De windenergiegebieden zijn aangewezen (of herbevestigd) in het Programma Noordzee 2022-2027. Deze gebieden liggen, op een enkele uitzondering na, buiten de 12-mijlszone, minimaal 22 kilometer uit de kust. Alleen in deze windenergiegebieden mogen op grond van de Wet windenergie op zee kavels voor windparken worden uitgegeven. Op het moment dat een windpark in aanbouw of in gebruik is, wordt een veiligheidszone rond het te beschermen gebied ingesteld. Binnen die veiligheidszone geldt een toegangsverbod voor schepen, met een aantal uitzonderingen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/1ddc2091-243f-4457-bc90-429f865ef72c/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

windenergiegebieden

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/windenergiegebieden/MapServer

ArcGIS MapService

windenergiegebieden

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/windenergiegebieden/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

aangewezen_windgebieden

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/windenergiegebieden/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

windenergiegebieden:aangewezen_windgebieden

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/windenergiegebieden/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads