Dataset

Kustlijnkaartenboek 2019: Af te beelden trendwaarden schaal (100000)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat
Bijgewerkt 18/04/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (3)
  • Download (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Berekende trendwaarden horizontale positie kustlijn ten opzicht van de Basiskustlijn voor het jaar 2019. Cijfer en kaarten worden jaarlijks verwerkt in het kustlijnkaartenboek dat wordt uitgegeven door de Waterdienst. Op basis van dit boek wordt het suppletieschema voor het jaar 2 jaar na meting vastgesteld. Afgebeeld is de trend in uitwijking van de positie van de te toetsen kustlijn (TKL) ten opzichte van de Basiskustlijn. In de onderliggende tabel alle toetsparameters die door de toetsprogrammatuur WINKUST worden uitgerekend. De kleuring geeft de richting van de trend (zeewaarts/landwaarts) en geeft de ligging weer van de tkl (zeewaarts/landwaarts).

Contactinformatie
Naam: Servicedesk Data, Rijkswaterstaat
Email: servicedesk-data@rws.nl
Website: https://www.rijkswaterstaat.nl/contact/index.aspx
Phonenumber: (088) 7973999

Webservice

trend_2019_100

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kustlijnkaart/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

kustlijnkaart:trend_2019_100

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kustlijnkaart/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

trend_2019_100 GeoJSON download

Webservice JSON CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kustlijnkaart/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=trend_2019_100&outputFormat=json

JSON