Dataset

CBS Provincies 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 17/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (3)
  • Download (5)
  • Relations
  • Metadata

Description

LET OP: per 1 april 2021 worden deze dataset en bijbehorende services verwijderd. Deze service is vanaf 1 oktober vervangen door de Inspire geharmoniseerde services voor Population Distribution en Human Health.

Het Bestand CBS Provincies 2012 bevat de geometrie van alle Provincies in Nederland met als attribuut een aantal statistische cijfers op het gebied van demografie en gezondheid. De begrenzingen zijn afgeleid van de gemeentegrens zoals afkomstig uit de BRK van het Kadaster.

Deze publicatie is speciaal gemaakt om te voldoen aan de INSPIRE richtlijnen voor de thema's Statistische eenheden, Spreiding van de bevolking - demografie en Menselijke gezondheid en veiligheid.

Contactinformatie
Naam: infoservice, Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl
Website: https://www.cbs.nl
Phonenumber: 0031 (0)88 570 70 70

Webservice

cbsprovincies2012

Webservice OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsprovincies/ows?SERVICE=WFS&&request=GetCapabilities

accessPoint

cbsprovincies2012

Webservice OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsprovincies/ows?SERVICE=WMS&request=GetCapabilities

accessPoint

CBS Provincies

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

http://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsprovincies/atom/cbsprovincies.xml

accessPoint

Download

Statline: inwoners per 5 jaar leeftijdsgroep

Download HTML CC-BY (4.0)

accessPoint

Statline: ziekenhuisopnamen

Download HTML CC-BY (4.0)

accessPoint

Statline: gezondheid

Download HTML CC-BY (4.0)

accessPoint

Statline: doodsoorzaken

Download HTML CC-BY (4.0)

accessPoint

CBS Provincies WMS

Download HTML CC-BY (4.0)

CBS Provincies WMS