Dataset

Gemeten Koolstofmonoxide concentraties in buitenlucht.

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 08/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ruwe ongevalideerde uurwaarden koolstofmonoxide (CO) op grondniveau in de buitenlucht gemeten in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML).

Koolstofmonoxide is een kleurloos en reukloos gas. Koolstofmonoxide vermindert de transportcapaciteit van zuurstof in het bloed. Bij hoge niveaus van koolmonoxide in het bloed bestaat er een risico voor oudere mensen met hartklachten en voor zwangere vrouwen. De concentratie van koolstofmonoxide (CO) in Nederland zijn al jaren laag. Alleen in steden en langs drukke wegen komen nog wel eens verhoogde concentraties voor. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding. Wegverkeer is dan ook een belangrijke bijdrage van koolmonoxide.

Contactinformatie
Naam: RIVM
Email: geodata@rivm.nl

Webservice

Gemeten Koolstofmonoxide concentraties in buitenlucht

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://inspire.rivm.nl/sos/eaq/#map?request=GetCapabilities

accessPoint