Dataset

BRT TOP10NL

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
Updated 09/12/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Spatial planning
  • Soil
  • Water
  • Organisation and policy
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

TOP10NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand wat ten grondslag ligt aan de topografische kaartseries 1:10.000 en 1:25.000 en wat veelvuldig in diverse GIS- en CAD-systemen wordt gebruikt voor ondergrond, analyse-, en beheers- en planningsactiviteiten.

Landing page: https://www.kadaster.nl/-/top10nl

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://github.com/kadaster/top10nl/raw/master/TOP10NL.JPG
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WMS view service TOP10NL

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/brt/top10nl/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=wms

accessPoint

WMTS view service TOP10NL

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/brt/top10nl/wmts/v1_0?request=GetCapabilities&service=wmts

accessPoint

Download Feed TOP10NL (landelijke Geopackage en GML, actueel en historie)

ATOM CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/brt/topnl/atom/top10nl.xml

accessPoint

Downloadservice TOPNL (landelijke Geopackage en GML, actueel en historie)

ATOM CC-BY (4.0)

https://service.pdok.nl/brt/topnl/atom/index.xml

accessPoint

Documentation

Downloadpagina TOP10NL

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-topografie-brt-topnl

accessPoint

Linked open data BRT: TOP10NL

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://labs.kadaster.nl/cases/brt-ld

accessPoint

API van Linked open data BRT: TOP10NL

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://brt.basisregistraties.overheid.nl/restful-api

accessPoint