Dataset

Bathymetrie Nederland - binnenwateren 1 mtr. RWS Midden-Nederland Zuid

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/08/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Documentation (3)
  • Webservice (2)
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bodemhoogtebestand bevat een grid van de laatst gemeten bodemhoogten van de Rijkswateren in opdracht van Rijkswaterstaat. De bodemhoogten zijn uitgedrukt in meters t.o.v. NAP.

Landing page: https://rijkswaterstaatdata.nl/data-gebruiken/

Contactinformatie
Name: Servicedesk Data, Rijkswaterstaat
Email: servicedesk-data@rws.nl
Website: https://www.rijkswaterstaat.nl/contact/index.aspx
Phonenumber: (088) 7973999

Documentation

Bodemhoogte 1 mtr. - download GEOTIFF MN_zuid_NAP

Documentation HTML CC-0 (1.0)

None

Bodemhoogte 1 mtr. - download BAG MN_zuid_NAP

Documentation HTML CC-0 (1.0)

None

Bodemhoogte 1 mtr

Documentation HTML CC-0 (1.0)

endPoint

Webservice

Bathymetrie Nederland - binnenwateren 1 mtr. - ArcGIS MapService

Webservice ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/bodemhoogte_1mtr/MapServer

None

MN_zuid_NAP

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodemhoogte_1mtr/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

OGC:WMS

Download