Dataset

Bathymetrie Nederland - binnenwateren 1 mtr. RWS Zuid-Nederland Midden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 06/04/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit bodemhoogtebestand bevat een grid van de laatst gemeten bodemhoogten van de Rijkswateren in opdracht van Rijkswaterstaat. De bodemhoogten zijn uitgedrukt in meters t.o.v. NAP.

Landing page: https://rijkswaterstaatdata.nl/data-gebruiken/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/a17ea8b8-39c2-48eb-a14f-2173ff8adn80/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

bodemhoogte_1mtr

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/bodemhoogte_1mtr/MapServer

None

ZN_midden_NAP

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodemhoogte_1mtr/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

Downloads

Bodemhoogte 1 mtr. - download GEOTIFF ZN_midden_NAP

ZIP CC-0 (1.0)

endPoint

Bodemhoogte 1 mtr. - download BAG ZN_midden_NAP

ZIP CC-0 (1.0)

endPoint

Documentation